Δεδομένα φόρτωσης

Fresh chopped garlic 200g / 7 Oz.
Fresh garlic paste 250g / 8.8 Oz.
Data
Συνολικό βάρος χαρτοκιβωτίου:
3.70 kg
Συνολικό βάρος χαρτοκιβωτίου:
3.10 kg
Χαρτοκιβώτια / στρώση: 16
Στρώσεις / παλέτα : 14
Χαρτοκιβώτια / παλέτα: 16 x 14 = 224
Σύνολο τεμαχίων / παλέτα: 2,688
Καθαρό βάρος παλέτας:
828.8 kg
Καθαρό βάρος παλέτας:
694.4 kg
Fresh chopped garlic 500g / 17.6 Oz.
Fresh garlic paste 550g / 19.4 Oz.
Data
Συνολικό βάρος χαρτοκιβωτίου:
4.00 kg
Συνολικό βάρος χαρτοκιβωτίου:
3.70 kg
Χαρτοκιβώτια / στρώση: 16
Στρώσεις / παλέτα : 14
Χαρτοκιβώτια / παλέτα: 16 x 14 = 224
Σύνολο τεμαχίων / παλέτα: 1,344
Καθαρό βάρος παλέτας:
896 kg
Καθαρό βάρος παλέτας:
828.8 kg
Fresh chopped garlic 995g / 35.1 Oz.
Fresh garlic paste 1080g / 38.1 Oz.
Data
Συνολικό βάρος χαρτοκιβωτίου:
7.18 kg
Συνολικό βάρος χαρτοκιβωτίου:
6.67 kg
Χαρτοκιβώτια / στρώση: 9
Στρώσεις / παλέτα : 12
Χαρτοκιβώτια / παλέτα: 9 x 12 = 108
Σύνολο τεμαχίων / παλέτα: 648
Καθαρό βάρος παλέτας:
775.5 kg
Καθαρό βάρος παλέτας:
720.4 kg
Fresh chopped garlic 2.2kg / 77.6 Oz.
Fresh garlic paste 2.5kg / 88.18 Oz.
Data
Συνολικό βάρος χαρτοκιβωτίου:
5.72 kg
Συνολικό βάρος χαρτοκιβωτίου:
5.12 kg
Χαρτοκιβώτια / στρώση: 12
Στρώσεις / παλέτα : 10
Χαρτοκιβώτια / παλέτα: 12 x 10 = 120
Σύνολο τεμαχίων / παλέτα: 240
Καθαρό βάρος παλέτας:
686.52 kg
Καθαρό βάρος παλέτας:
614 kg
Data 5kg / 176.3 Oz
Βάρος πλαστικού δοχείου:
5 kg
Πλαστικά δοχεία / στρώση : 20
Στρώσεις / παλέτα : 6
Σύνολο τεμαχίων / παλέτα: 120
Καθαρό βάρος παλέτας:
600 kg